Tel: 013 5774204 [email protected]

Provincie

Stratenmakersbedrijf
Gebroeders Vos B.V.

Postadres:
CostermanBoodstraat 4
5051 WC Goirle

Bezoekadres:
Einsteinstraat 4a
5051 DR Goirle

Telefoon: 013 – 5774204
Mobiel: 06 – 22185322

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8:00 tot 17:00

HomeOnze klanten / Provincie

Provincie

Naast gemeenten doen wij ook uiteenlopende werkzaamheden voor de provincie Noord-Brabant. Provinciale wegen en fietspaden vragen vaak nog meer aandacht wat betreft afzettingen, omleidingen en de daarvoor benodigde aanwijzingen. Tevens is de doorgang op dit soort wegen van een nog groter belang dan bijvoorbeeld bepaalde wegen in een wijk. Wij zijn ons uitermate bewust van de grote overlast die dit kan veroorzaken en daarom werken we op dit soort projecten met grote precisie en planning om ervoor te zorgen dat verkeer zo min mogelijk overlast ervaart van de wegwerkzaamheden. Ook hier staat veiligheid voorop en werken wij conform de VCA regels.

Loading...